Wydawca treści

Sprzedaż drewna

Zasady sprzedaży drewna określane są zarządzeniem dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Aktualne zasady znajdziemy na stronie www.zilp.lasy.gov.pl/drewno

    Drewno oferowane jest do sprzedaży w przetargach ograniczonych i nieograniczonych. Dodatkowo w ofercie Lasów Państwowych tworzona jest pula drewna do sprzedaży detalicznej oraz sprzedaży cennych gatunków na aukcjach i submisjach.

Sprzedaż detaliczna drewna w Nadleśnictwie Białogard odbywa się z godnie z zasadami zawartymi w zarządzeniu NR 17/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Białogard z dnia 01 sierpnia  2015 roku w sprawie wprowadzenia cennika detalicznej sprzedaży drewna.

Materiały do pobrania