Wydawca treści

Pomniki przyrody

Na terenie Nadleśnictwa zlokalizowanych  jest siedem pomników przyrody ożywionej:

 

Obręb,
leśnictwo,
oddział

Opis

Podstawa prawna

Rozporządzenie Wojewody Koszalińskiego

nr w rejestrze woj. pomników przyrody

Rąbino,
Nawino,
8l

Aleja:

12 szt. dębów szypułkowych i 11 szt. buków zwyczajnych

7/92 z dnia 08.09.1992 21

Rąbino,
Nawino,
8a

Pojedyncze drzewo:

daglezja zielona

7/92 z dnia 08.09.1992 22

Rąbino,
Zbytki,
obiekt poza gruntami Nadleśnictwa Białogard

Głaz narzutowy 7/92 z dnia 08.09.1992 29

Białogard,
Żelimucha,
525h, 602f

Aleja:

28 szt. dębów szypułkowych

7/92 z dnia 08.09.1992 37

Rąbino,
Biała Góra,
418g

Pojedyncze drzewo:

dąb szypułkowy

7/92 z dnia 08.09.1992 201

Rąbino,
Biała Góra,
405d

Pojedyncze drzewo:

sosna zwyczajna

7/92 z dnia 08.09.1992 202

Rąbino,
Nawino,
4Ah

Grupa drzew:

12 szt. dębów szypułkowych

12/95 z dnia 28.12.1995 17