Ochrona lasu

Ochrona lasu, jako jedna z podstawowych dziedzin działalności gospodarczej Nadleśnictwa ma głownie na celu zabezpieczanie lasu przed szkodami wyrządzanymi przez czynniki abiotyczne (np. silne wiatry, trąby powietrzne, przymrozki, mrozy, śnieg, susze i powodzie), biotyczne (np. szkodniki owadzie, grzyby pasożytnicze, zwierzynę), ale również antropogeniczne (np. pożary, szkody przemysłowe).

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Zapraszamy zdrożonych turystów do korzystania z Miejsc Postoju Pojazdów zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa. Wyposażenie miejsc postoju zostało wyprodukowane przez miejscowy Zespół Składnic LP

Ochrona przyrody

LAS NIE OBRONI SIĘ SAM, DLATEGO POMÓŻ GO CHRONIĆ

Certyfikaty

Nadleśnictwo Białogard informuje, iż Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku posiada certyfikaty dobrej gospodarki leśnej.