Ochrona lasu

Ochrona lasu, jako jedna z podstawowych dziedzin działalności gospodarczej Nadleśnictwa ma głownie na celu zabezpieczanie lasu przed szkodami wyrządzanymi przez czynniki abiotyczne (np. silne wiatry, trąby powietrzne, przymrozki, mrozy, śnieg, susze i powodzie), biotyczne (np. szkodniki owadzie, grzyby pasożytnicze, zwierzynę), ale również antropogeniczne (np. pożary, szkody przemysłowe).

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Nadleśnictwo Białogard prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o plan urządzania lasu, na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2026 r. zatwierdzony Decyzją Ministra Środowiska.

Ochrona przyrody

LAS NIE OBRONI SIĘ SAM, DLATEGO POMÓŻ GO CHRONIĆ

Certyfikaty

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Vaule Forestes) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń ,,Grupa Robocza FSC-Polska"