Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Białogard
Nadleśnictwo Białogard
94 312 11 12; 94 312 07 10; IP: 11 01 100
94 312 11 15

ul. Koszalińska 3
78-200 Białogard

Nadleśniczy
Ireneusz Stypuła
94 312 07 11, IP: 11 01 121
Zastępca Nadleśniczego
Wodzisław Ziętek
94 312 07 12, kom.: 535 970 260, IP: 11 01 311
Główny księgowy
Grażyna Tamioła
94 312 07 13, IP: 11 01 611
Kierownik działu administracyjno-gospodarczego
Krzysztof Żak
94 312 07 20, kom.: 608 383 727, IP: 11 01 671

Dział Gospodarki Leśnej

Donata Iwaniuk
instruktor techniczny
Tel.: 94 312 07 30; kom.: 608 383 968, IP: 11 01 335
Paulina Paryż
instruktor techniczny
Tel.: 94 312 07 33; kom.: 608 383 968, IP: 11 01 331
Łukasz Nikonowicz
specjalista SL ds. użytkowania lasu
Tel.: 94 312 07 31; kom.: 608 383 968, IP: 11 01 336
Józefa Resiak
starszy specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: 94 312 07 29; kom.: 608 383 968, IP: 11 01 333
Agnieszka Wrzesień
starszy specjalista SL ds. hodowli lasu
Tel.: 94 312 07 28; kom.: 608 383 968, IP: 11 01 334
Anna Kaszycka
starszy specjalista ds. marketingu
Tel.: 94 312 07 26; IP: 11 01 332

Dział Finansowo-Księgowy

Grażyna Szczygielska
specjalista ds. rachunkowo-księgowychrozliczeń i podatku vat
Tel.: 94 312 07 16, IP: 11 01 612
Ewa Pawłowska
specjalista ds. rachunkowo-księgowych i rozliczeń z ZFŚS
Tel.: 94 312 07 17, IP: 11 01 613
Danuta Młynarska
Specjalista ds. płac
Tel.: 94 312 07 18, IP: 11 01 614
Magdalena Rożek
starszy księgowy
Tel.: 94 312 07 27; IP: 11 01 615

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Krzysztof Żak
kierownik działu administracyjno-gospodarczego
Tel.: 94 312 07 20; kom.: 608 383 727, IP: 11 01 671
Grażyna Krupa
specjalista ds. administracji
Tel.: 94 312 07 21; kom.: 608 383 727, IP: 11 01 673
Rafał Lipczyński
starszy specjalista ds. remontowo-budowlanych
Tel.: 94 312 07 23; kom.: 608 383 727, IP: 11 01 674
Małgorzata Żakowska
sekretarka
Tel.: 94 312 11 12; 94 312 07 10; kom.: 600 029 627, IP: 11 01 100
Renata Romanowska
satrszy referent ds. zamówień publicznych
Tel.: 94 312 07 15, IP: 11 01 672
Marta Przyjemska-Werner
specjalista ds. informatyki
Tel.: 94 312 07 32, IP: 11 01 571

Stanowisko ds. Kontroli

Jacek Rożek
inżynier nadzoru
Tel.: 94 312 07 14; kom.: 608 383 952, IP: 11 01 129

Straż Leśna

Adam Kwiatkowski
starszy strażnik leśny pełniący obowiązki komendanta Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 94 312 07 24; kom.: 600 219 277, IP: 11 01 222
Jacek Spychalski
strażnik leśny
Tel.: 94 312 07 25, IP: 11 01 221

Obronność i Ochrona Informacji Niejawnych

Piotr Kuźnicki
podleśniczy
Tel.: 94 312 07 25, IP: 11 01 221, kom.: 696 436 566

Stanowisko ds. Pracowniczych

Barbara Wierzbińska
specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 94 312 07 19, IP: 11 01 131

Regionalny Bank Genów - Stacja Nasiennictwa Leśnego

Grażyna Piwowarczyk
starszy specjalista SL ds. nasiennictwa
Tel.: 94 312 12 42, IP: 11 01 725

Regionalny Bank Genów - Wyłuszczarnia nasion

Anna Jodłowska
specjalista SL ds. nasiennictwa
Tel.: 94 312 12 41,

Gospodarstwo Szkółkarskie Białogórzyno

Katarzyna Stypuła
leśniczy szkółkarz
Tel.: kom.: 606 124 397