Wydawca treści

Drzewostany referencyjne

W Nadleśnictwie Bobolice ostoje różnorodności biologicznej zostały wyznaczone na powierzchni 810,59 ha wg niżej załączonej specyfikacji.

Materiały do pobrania