Gekennzeichneter Inhalt

Miejsca Postoju Pojazdów


Plan urządzenia lasu

Nadleśnictwo Białogard prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o plan urządzania lasu, na okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2016 r. zatwierdzony Decyzją Ministra Środowiska.

Przedmiotowy plan zawiera:
1. Opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, wg stanu na dzień
1 stycznia 2007r., o powierzchni łącznej 22 267,28ha;
2. Analizę gospodarki leśnej w minionym okresie;
3. Program ochrony przyrody;
4. Określenie zadań dotyczących:
• etatu miąższościowego użytków głównych (rębnych i przedrębnych) w ilości 988 908m3 grubizny drewna netto;
• projektowanej powierzchni zalesień i odnowień- 2 918,72ha;
• projektowanej powierzchni pielęgnowania lasu- 15 717,64ha;
• ochrony lasu, w tym również zadań ochrony przeciwpożarowej;
• gospodarki łowieckiej;
• potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej.
 

Materiały do pobrania