Wydawca treści Wydawca treści

Cennik usług Regionalnego Banku Genów

CENNIK na 2017 rok

za usługi wykonywane przez Regionalny Bank Genów

w Nadleśnictwie Białogard

 

Lp.

Wyszczególnienie

Cena netto w zł

Cena brutto w zł

1.

Wyłuszczenie 1 kg szyszek modrzewia

24,00

25,92

2.

Wyłuszczenie 1 kg szyszek pozostałych gatunków iglastych

12,00

12,96

3.

Przechowywanie 1 kg nasion buka przez 1 rok

14,00

15,12

4.

Przechowywanie 1 kg nasion iglastych przez 1 rok bez oceny

11,00

11,88

5.

Przyjęcie i wysuszenie 1 kg nasion buka

29,00

31,32

6.

Stratyfikacja 1 kg buka wraz z wykonaną oceną

25,00

27,00

7.

Przechowywanie 1 kg nasion dęba

9,00

9,72

8.

Termoterapia 1 kg nasion dęba

7,00

7,56

9.

Czyszczenie nasion buka przed wykonaniem stratyfikacji

10,00

10,80

10.

Wykonanie oceny energii i zdolności kiełkowania nasion z czystością i ciężarem 1000 szt.

115,50

124,74

11.

Wykonanie oceny energii i zdolności kiełkowania nasion bez czystości

84,00

90,72

12.

Wykonanie oceny żywotności met. barwienia zaród, nasion z czystością i ciężarem 1000 szt.

220,50

238,14

13.

Wykonanie oceny żywotności met. barwienia zaród, nasion stratyfikowanych

199,50

215,46

14.

Określenie wigoru nasion buka

199,50

215,46

15.

Wykonanie oceny zdrowotności nasion met. krojenia z czystością i ciężarem 1000 szt.

105,00

113,40

16.

Wykonanie oceny zdrowotności nasion stratyfikowanych metodą krojenia

73,50

79,38

17.

Próbna stratyfikacja buka z określeniem czasu , w którym skieł. 10% zdr. nasion wraz z opisem

157,50

170,10

18.

Próbna stratyfikacja buka z określeniem czasu, w którym skieł. 10% zdr. nasion z czystością oraz wysiewy dęba i buka w podłożu

63,00

68,04

19.

Wyłuszczenie nasion z szyszek i określenie wydaj.

63,00

68,04

20.

Wydobycie nasion z owocni i określenie wydajności.

52,50

56,70

21.

Określenie wilgotności met. suszarkową.

42,00

45,36

22.

Stawka godzinowa przyjęta za inne usługi nie wymienione w cenniku a wykonywane z zakresu przechowywania lub oceny nasion

 63,00

68,04

23.

Stawka godzinowa przyjęta za inne usługi nie wymienione w cenniku a wykonywane z zakresu wyłuszczania nasion

23,00

24,84

*UWAGA:

Przy przechowywaniu i wydawaniu partii nasion o masie poniżej 1 kg, cena będzie wyliczana jak za 1 kg nasion.

Do cen netto dolicza się 8% podatku VAT zgodnie z symbolem PKWiU ex 02.40.10 , poz. 137 załącznika nr 3 Wykazu towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%, z tym, że zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy VAT, od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2016 r, z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku wynosi 8%.

Materiały do pobrania