Wydawca treści Wydawca treści

Cennik sadzonek

W Nadleśnictwie Białogard produkcja sadzonek odbywa się w Gospodarstwie Szkółkarskim Białogórzyno na powierzchni otwartej. Sadzonki są produkowane na potrzeby Lasów Państwowych oraz odbiorców prywatnych, w tym realizujących programy zalesieniowe.

Gospodarstwo Szkółkarskie Białogórzyno

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 10/2018  z dnia 01.03.2018 r.

Cennik na sadzonki drzew dla odbiorców detalicznych

obowiązujący w Nadleśnictwie Białogard w roku 2018

 

Dodatkowych informacji o sprzedaży sadzonek udziela specjalista SL ds. Hodowli lasu Agnieszka Wrzesień - tel. 94 312 07 29 oraz Leśniczy ds. szkółkarskich Katarzyna Stypuła - tel. 606 124 397

Jeżeli nie znajdą państwo poszukiwanych sadzonek proponujemy odwiedzenie strony

Sprzedaż sadzonek i nasion w RDLP Szczecinek