Wydawca treści Wydawca treści

Cennik sadzonek

W Nadleśnictwie Białogard produkcja sadzonek odbywa się w Gospodarstwie Szkółkarskim Białogórzyno na powierzchni otwartej. Sadzonki są produkowane na potrzeby Lasów Państwowych oraz odbiorców prywatnych, w tym realizujących programy zalesieniowe.

Gospodarstwo Szkółkarskie Białogórzyno

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9/2019  z dnia 25.03.2019 r.

Cennik na sadzonki drzew dla odbiorców detalicznych

obowiązujący w Nadleśnictwie Białogard w roku 2019

 

Dodatkowych informacji o sprzedaży sadzonek udziela specjalista SL ds. Hodowli lasu Agnieszka Wrzesień - tel. 94 312 07 29 oraz Leśniczy ds. szkółkarskich Patrycja Majchrzak - tel. 600 757 433

Jeżeli nie znajdą państwo poszukiwanych sadzonek proponujemy odwiedzenie strony

Sprzedaż sadzonek i nasion w RDLP Szczecinek